Επικαιρότητα
 

Καθαρά κέρδη πάνω από 76% στο εξάμηνο!

29.09.2017. Αύξηση καθαρών κερδών πλέον του 76% παρουσίασε το α’ εξάμηνο του 2017 η ΕΥΑΘ, με σταθερά έσοδα και χωρίς αυξήσεις τιμολογίων ή «εκπτώσεις» στην κοινωνική της πολιτική, αλλά αντίθετα με επιπλέον εκπτώσεις στους πληγέντες του παγετού και σημαντική αύξηση των σχετικών διακανονισμών.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2017, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα περσινά επίπεδα ανερχόμενος στο ποσό των 37,7 εκατ. ευρώ έναντι 37,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 0,20%). Τα μικτά κέρδη της περιόδου άγγιξαν τα 16,95 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. την προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 6,64%. Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου το ίδιο διάστημα έφτασαν τα 14 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. πέρυσι, μια αύξηση της τάξης του 31,22%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 9,7 εκατ. από 5,49 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 76,58%. Εξάλλου, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν την 30ή Ιουνίου 2017 στα 71 εκατ. ευρώ έναντι 56,7 εκατ. πέρυσι, αύξηση 25,68%. Η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων σε τέτοιο επίπεδο οφείλεται στην πληρωμή του μερίσματος μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου του α’ εξαμήνου 2017. 

 
 

Με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για το αστικό νερό

28.09.2017. Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση της Ατζέντας του Αστικού Νερού 2030 (Urban Water Agenda 2030) δίνουν πρώτοι πανευρωπαϊκά ΕΥΑΘ και δήμος Θεσσαλονίκης στο αυριανό συνέδριο Ευρωπαίων δημάρχων στο Πόρτο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Καινοτομίας για το Νερό.  

Η Θεσσαλονίκη υπέγραψε τη Δήλωση του Πόρτο πρώτη ανάμεσα στις 20 ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στην Ομάδα Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της UWA2030 κι εκπροσωπούνται από τις δημοτικές τους επιχειρήσεις ή και εταιρείες διαχείρισης ύδατος όπως η ΕΥΑΘ. Σκοπός είναι να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να ληφθούν οι απαραίτητες δράσεις που θα διευκολύνουν τη συνεργασία ευρωπαϊκών πόλεων κι Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χάραξη βιώσιμης πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης του αστικού νερού.

 
 

Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις

12.09.2017 Με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση των συμβασιούχων της ΕΥΑΘ και σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η διοίκηση της εταιρείας διευκρινίζει τα εξής:
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. (άρθρο 9, κεφ. γ', μέρος β'), οι προσλήψεις προσωπικού σε οργανικές θέσεις της εταιρείας γίνονται βάσει των διατάξεων του ν. 2190/1994, δηλαδή αυστηρά και μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις έργου, οι οποίες επίσης διενεργούνται με κριτήρια ΑΣΕΠ (άρθρο 10 του ν. 3812/2009). 


 
 

Στη ΔΕΘ με

Με «έξυπνα» υδρόμετρα και νερό της βρύσης στην κυριολεξία «κατεβαίνει» στην 82η ΔΕΘ η ΕΥΑΘ, δείχνοντας πώς οι τεχνολογίες αιχμής βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Ειδικότερα, από το Περίπτερο 15 (σταντ 40) η ΕΥΑΘ ξεκινά φέτος ένα πιλοτικό πρόγραμμα που, μέσα από τεχνολογίες αιχμής, επιτρέπει στον καταναλωτή να ενημερώνεται για τις καθημερινές καταναλώσεις του και να ελέγχει το υδρόμετρό του από τον υπολογιστή ή ακόμη και το κινητό του! Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα μπορούν, με τη δοκιμαστική εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομέτρων κι «έξυπνων» διακοπτών νερού και την ανάπτυξη των σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών τους, να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση του νερού στο σπίτι ή τον επαγγελματικό τους χώρο, να παρακολουθούν… από κοντά τις χρεώσεις τους, να ειδοποιούνται αυτόματα σε τυχόν διαρροή και να παρεμβαίνουν άμεσα, απ’ όπου κι αν βρίσκονται, ανοίγοντας ή κλείνοντας την παροχή του νερού τους! Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα αποτελέσει για την ΕΥΑΘ «βήμα» για την εφαρμογή νέων υπηρεσιών νερού στη Θεσσαλονίκη, με προφανή, μετρήσιμα αποτελέσματα στην τσέπη του καταναλωτή και στην προστασία των διαθέσιμων υδατικών πόρων.  

 
 

Πρακτική άσκηση για σπουδαστές ΤΕΙ

Σας πληροφορούμε ότι, με την υπ. αριθμ. 338/24-8-2017 πράξη Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, εγκρίθηκε η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ για τη χρονική περίοδο 01/10/2017 – 31/03/2018 αναλυτικά ανά ειδικότητα ως εξής:

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
4
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
27
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε
22
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
2
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)
4
ΣΥΝΟΛΟ
74
 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα κεντρικά γραφεία, Εγνατία 127, Θες/νίκη, 6ος όροφος, Τμήμα Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Εκπαίδευσης από 11/9/2017 – 18/9/2017. Πληροφορίες: 2310966762, 2310966661
 
 

Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 για συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

 Θεσσαλονίκη 23-08-2017
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (ΕΥΑΘ Α.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων από 30 Αυγούστου 2017 ως και 08 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τις εργάσιμες μέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127, Τ.Κ. 54635- Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Θ. Δίτσα ή κας Ν. Μαυρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310-966663, 2310-966665).
Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127 Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης, υπόψη κας Δ. Βεργίνη, ή Μ. Τριανταφυλλίδου από 08:30 έως 13:30 (τηλ. επικοινωνίας: 2310-966761 ή 2310-966762).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
 

On-line με τα... συνεργεία!

26.07.2017. On-line με τις… εργασίες των συνεργείων της ΕΥΑΘ μπορούν να είναι πλέον οι καταναλωτές χάρη στο σύστημα παρακολούθησης βλαβών σε πραγματικό χρόνο που ενσωμάτωσε η εταιρεία στον ιστότοπό της (www.eyath.gr). Με ένα «κλικ» στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της ΕΥΑΘ («Ενημερωθείτε για διακοπές υδροδότησης»), ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει απευθείας πού γίνονται εργασίες, προγραμματισμένες ή έκτακτες, και κατά συνέπεια πού υπάρχει διακοπή υδροδότησης επιλέγοντας μάλιστα την περιοχή που τον ενδιαφέρει. Βλέπει, παράλληλα, τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης και ενημερώνεται για το αν είναι ακόμη σε εξέλιξη ή οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, ώστε να επανεκτιμήσει την κατάσταση της δικής του υδροληψίας. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης της διακοπής υδροδότησης ή τυχόν βλάβης μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα είναι σε απευθείας «σύνδεση» με τα συνεργεία της ΕΥΑΘ.
 
 

Μετέωρα: από Δευτέρα συνδέσεις αποχέτευσης

20.07.2017. Λύση στο χρόνιο αίτημα σύνδεσης κατοίκων των Μετεώρων με το αποχετευτικό της δίκτυο έδωσε η ΕΥΑΘ, προτάσσοντας την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διευκόλυνση των πολιτών.

Πρόκειται για οικίες σε οικόπεδα παραχωρημένα από τον δήμο Παύλου Μελά, οι οποίες εξυπηρετούνται από βόθρους εμφανίζοντας συχνά προβλήματα δυσοσμίας και υπερχείλισης. Η ΕΥΑΘ, σε συνεννόηση με τον δήμο Παύλου Μελά, δίνει από αυτήν τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 τη δυνατότητα στους κατοίκους -με εξουσιοδότηση του δήμου Παύλου Μελά- να συνδεθούν με το ήδη ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, με τις προβλεπόμενες από την εταιρεία ευκολίες πληρωμής. 


 
 

Νέο μόνιμο προσωπικό στην ΕΥΑΘ!

18.07.2017. Οι πρώτοι 11 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανέλαβαν σήμερα καθήκοντα, 14 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία προκήρυξη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην εταιρεία, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την πλήρωση συνολικά 80 θέσεων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων κι ειδικοτήτων. 
 
 

Ανακοίνωση πρόσκλησης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

 
 
 

Η ΕΥΑΘ για τη ΜΚΑ

06.07.2017. Την προσήλωση της ΕΥΑΘ στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος επιβεβαιώνει η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, που κάνει δεκτή την αίτηση αναστολής σφράγισης της ΜΚΑ την οποία υπέβαλε η ΕΥΑΘ, «υπό τον όρο ότι η ΜΚΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί ικανοποιητικά, όπως αυτό θα διαπιστώνεται αρμοδίως βάσει των εκθέσεων των προβλεπόμενων κατά τον νόμο δοκιμών και αναλύσεων δειγμάτων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της και, πάντως, κατά τρόπο τέτοιο που δε θα εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων». 
 
 

Ο Θερμαϊκός και τα μεγάλα έργα

03.07.2017. Σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο για την κατάσταση στον Θερμαϊκό κόλπο, που δυσχεραίνει την καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων, βλάπτει την επιχειρηματικότητα και την τουριστική εικόνα της πόλης, η ΕΥΑΘ Α.Ε., ως εκ του νόμου υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος αποχέτευσης ακαθάρτων, ενημερώνει τους πολίτες τα εξής:
Το εκτεταμένο φαινόμενο χρωματισμού των επιφανειακών νερών του όρμου και του κόλπου της Θεσσαλονίκης οφείλεται, όπως οι ειδικοί επιστήμονες επιβεβαιώνουν, στην εμφάνιση «ερυθράς παλίρροιας». Είναι φυσικό φαινόμενο στο μέρος που σχετίζεται με παράκτιους ανέμους ή την κίνηση των θαλάσσιων μαζών στον Θερμαϊκό κόλπο, είναι όμως και ανθρωπογενές στο μέρος που συνδέεται με τον ευτροφισμό των νερών του κόλπου, ο οποίος οφείλεται στη μακροχρόνια απόρριψη αστικών λυμάτων και γεωργικών απορροών (στραγγιστικές τάφροι, ποταμοί, χείμαρροι, αποχετευτικοί αγωγοί πριν από τη λειτουργία των μονάδων κατεργασίας κ.ά.). Η πιο σημαντική επίπτωσή του, πέραν της οπτικής όχλησης και δυσοσμίας και των παρεπόμενων συνεπειών τους, είναι ότι, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες, αλλάζει μακροπρόθεσμα το τροφικό πλέγμα ευνοώντας την ανάπτυξη των μεδουσών έναντι των ψαριών. Ήδη, από την πρώτη ώρα εμφάνισης του φαινομένου στον Θερμαϊκό και όχι μόνο στην παραλιακή ζώνη, η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι σε συνεννόηση και συνεργασία με επιστήμονες του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, διευκολύνοντας μάλιστα το έργο των σχετικών δειγματοληψιών.