ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Διοικητική δομή
Το προσωπικό
 

Στην ΕΥΑΘ Α.Ε. απασχολείται προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Το σύνολο των υπηρετούντων στην εταιρεία έχει ως εξής:


2007200820092010201120122013
2014
2015
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ509439404350287258242229
224