Get the Flash Player to see this player.
 
koinoniko
 • Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2018 11 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
   
  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
   
 • Θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ

  Η Εταιρεία μας θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις από φοιτητές/τριες των Τ.Ε.Ι., προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους.
   
  Για τις ειδικότητες και τη διαδικασία πατήστε ΕΔΩ.

  Οι αιτήσεις για την πρακτική άσκηση θα γίνουν δεκτές από Δευτέρα 17.09.2018 έως και Παρασκευή 28.09.2018 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε., Εγνατίας 127, 6ος  όροφος.
  Για την εκτύπωση της Αίτησης πατήστε ΕΔΩ.

  Πληροφορίες έχουν σταλεί στα γραφεία πρακτικής και στις γραμματείες των ΤΕΙ.
 • Αποτελέσματα 6μήνου 2018

  28.09.2018 Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 11,7% κατέγραψε η ΕΥΑΘ το α’ εξάμηνο του 2018, χωρίς «εκπτώσεις» στο κοινωνικό προφίλ της κι έχοντας παράλληλα απορροφήσει τις διευκολύνσεις σε ευπαθείς ομάδες και επαγγελματίες που επέβαλε η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κατά τη μεγάλη βλάβη στον αγωγό της Αραβησσού, τον περασμένο Μάρτιο. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 39,4 εκατ. ευρώ έναντι 37,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 4,51%. Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν τα 14,98 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,42%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ., μια αύξηση της τάξεως του 11,69%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν την περίοδο αυτή σε 17,2 εκατ. έναντι 16,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,55%. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας έφτασαν τα 74,1 εκατ., αυξημένα κατά 13,63% κυρίως λόγω της πληρωμής του μερίσματος μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου του α’ εξαμήνου 2018.

 • Απολύτως ασφαλές το νερό!

  13.09.2018. Απολύτως ασφαλές προς πόση είναι το νερό που φτάνει στις βρύσες των Θεσσαλονικέων, διαβεβαιώνει η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε συνέχεια σημερινού παραπλανητικού για την ποιότητα του νερού πρωτοσέλιδου δημοσιεύματος, το οποίο αφορά στην πορεία της εισαγγελικής έρευνας για την εμφάνιση υδρογονανθράκων στο νερό του Αλιάκμονα τον περασμένο Ιανουάριο. 

  Η διοίκηση της ΕΥΑΘ διαβεβαιώνει τους καταναλωτές της τα εξής:

  - Ουδέποτε, ούτε βεβαίως και κατά τη διάρκεια της εμφάνισης υδρογονανθράκων στις αρχές Ιανουαρίου στο νερό του Αλιάκμονα, δόθηκε στο δίκτυο του Πολεοδομικού νερό που να μην πληροί απολύτως τις σχετικές προδιαγραφές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το πρόβλημα εντοπίστηκε πριν από την είσοδο του νερού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), στη δεξαμενή Δ2, και λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε στην «έξοδο» του νερού από την ΕΕΝΘ προς το δίκτυο ύδρευσης της πόλης να διατηρεί τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Μέτρα, όμως, είχε λάβει η ΕΥΑΘ και πριν από την εγκατάσταση, εγκαθιστώντας πλωτά και μόνιμα φράγματα και αυξάνοντας την παροχή στη συνδετήρια διώρυγα του Αλιάκμονα. Το νερό που «έβγαινε» από την εγκατάσταση και έφτανε στο δίκτυο της πόλης ήταν σε κάθε περίπτωση απολύτως ασφαλές!

  - Δεν έχει σημειωθεί έκτοτε άλλο περιστατικό εμφάνισης υδρογονανθράκων. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΥΑΘ συνεχίζει με την ίδια ένταση και συχνότητα αυτοψίες και ελέγχους, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, ακόμη και πέραν αυτών που προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να είναι απολύτως βέβαιο ότι το νερό ικανοποιεί όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες παραμέτρους. 

  - Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε με πρωτοβουλία της ίδιας της ΕΥΑΘ, ώστε να διαπιστωθεί η πηγή της ρύπανσης. Στελέχη της εταιρείας συνεισέφεραν σε αυτήν από την πρώτη ώρα με καταθέσεις και τεχνογνωσία και υπήρξε συνεργασία με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη ΔΕΗ και τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά. Με ενδιαφέρον αναμένει και η ίδια η ΕΥΑΘ την κατάληξη της εισαγγελικής έρευνας για τη διακρίβωση της πηγής της ρύπανσης του Ιανουαρίου του 2018.

 • Πάμε για ΔΕΘ, Περίπτερο 15!

  05.09.2018. Στα… έγκατα της ύδρευσης, σε έναν 7μετρο σε μήκος σωλήνα, θα υποδεχτεί τους επισκέπτες της φετινής 83ης ΔΕΘ η ΕΥΑΘ, που γιορτάζει παράλληλα τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της, μετά τη συγχώνευση το 1998 των πρώην οργανισμών ύδρευσης - αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης, ΟΥΘ και ΟΑΘ.
  Στο σταντ της ΕΥΑΘ -και αυτήν τη χρονιά στο Περίπτερο 15- οι επισκέπτες θα περνούν μέσα από έναν υπερμεγέθη σωλήνα (αναπαράσταση σωλήνα ύδρευσης), θα ενημερώνονται με οπτικοποιημένο υλικό για την εταιρεία και θα φεύγουν… δροσισμένοι χάρη στην προσομοίωση υδάτινου περιβάλλοντος με τη βοήθεια της τεχνολογίας! Εκτός από πλούσιο πληροφοριακό υλικό, ο επισκέπτης θα μπορεί, εισάγοντας τη διεύθυνση του σπιτιού του, να δει πάνω σε έναν διαδραστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης από πού έρχεται το νερό στη βρύση του!  

 • Μεγάλη απώλεια για την ΕΥΑΘ

  01.09.2018. Με βαθιά οδύνη η οικογένεια της ΕΥΑΘ, εργαζόμενοι και διοίκηση, αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο διευθυντή της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης, φίλο Λάζαρο Καμπουρίδη, που έχασε σήμερα τη μάχη για τη ζωή.

  Ο Λάζαρος Καμπουρίδης γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός. Εργάστηκε στην ΕΥΑΘ  από το 1983 (προσελήφθη στον τότε ΟΑΘ), ενώ από τον Ιούνιο του 2010 υπηρέτησε την εταιρεία από τη θέση του διευθυντή Ύδρευσης. Τον Ιανουάριο του 2017 ανέλαβε τη διευρυμένη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων που ανέκυψαν το διάστημα αυτό στον τομέα ύδρευσης της εταιρείας.

  Διοίκηση και εργαζόμενοι εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα παιδιά του, τους οικείους του για τον αδόκητο χαμό του. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί αύριο στις 12 μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καλαμαριά.
 • Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018 για συμβάσεις ορισμένου χρόνου

  Θεσσαλονίκη, 31-08-2018

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε (ΕΥΑΘ Α.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης.

  Για την εκτύπωση των σχετικών εγγράφων επιλέγετε τους παρακάτω συνδέσμους:

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Παράρτημα Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - Ημ. Εκδ. 30/03/2017
  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ.6

  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

  Υποβολή αιτήσεων: από  Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και κατά τις εργάσιμες ημέρες.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127,  Τ.Κ. 54635- Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Θ. Δίτσα ή κας Ν. Μαυρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310-966663, 2310-966665).  
  Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη  διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127 Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης, υπόψη κας Δ. Βεργίνη, ή Μ. Τριανταφυλλίδου από 08:30 έως 13:30 (τηλ. επικοινωνίας: 2310-966762 ή 2310-966661),

  Το  εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 • Καθαρίζεται το ρέμα Δενδροποτάμου


   
  21.08.2018 Στον καθαρισμό του ρέματος για την αντιπλημμυρική προστασία των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ και στην ανάθεση -εντός των ημερών- του έργου ολοκλήρωσης της αποχέτευσης στις δυτικές χαμηλές περιοχές, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της εταιρίας, Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, κατά την επίσκεψή του στον Δενδροπόταμο σήμερα, δεύτερη μέρα των εργασιών.
  «Ζητήσαμε επανειλημμένα από την Περιφέρεια να καθαρίσει το ρέμα. Δεν απάντησε στα έγγραφά μας, οπότε το πήραμε ‘πάνω’ μας κι ας είναι ξεκάθαρη ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο καθαρισμός του ρέματος Δενδροποτάμου. Έτσι, θα προστατεύσουμε από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και το αντλιοστάσιό μας του πόσιμου νερού, που βρίσκεται εδώ, αλλά και τις κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται χαμηλά», επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ.
 • Αποτελέσματα Διαδικασίας RFI

  Υλοποίηση Νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξυπηρέτησης & Τιμολόγησης Πελατών

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
  «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»

   

αρχείο επικαιρότητας »